DEUTSCH AUSTRIA 20:22 | CZECH REPUBLIC 20:22 | INDIA 23:52 | PR CHINA 02:22

EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, Ltd.

The Company EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, Ltd. realizes since 1.11.2013 a project with the title Support of the specific qualification of the establishment of the EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, Ltd., Reg. No. CZ.1.04/1.1.04/B3.00271, which is sponsored from the Operating program Human resources and employment. The lifetime of this project is 16 months. In process of this time will the company single-minded escalate the specific qualification of the selected employees.

 

The content of the project is realization of 6 specific educations, in which the target group of the employees will be trained in the operating of the present-day technological plants, which is in the Czech Republic situated only in very low number (crimp semiautomatic machines Metzner and Schaffer, special machines Herzog, Schunk, Kirsten etc.). And further realization of 5 courses of the general education aimed at deepening of the expertise and acquirements mainly of the officers from the area of IT, logistic and lean management.

 

The aim of the project is firstly the strengthening of the specific competences of the employees of the company EGSTON SYSTEM ELECTRONIC Ltd. in the area of the production of particular, technological sophisticated cable systems. The company aims at the production of the complex cable systems, which are used for the industrial robots, building machines, heavy technology, units of the medical technology etc. Thank to the realization of the trainings occurs the empowerment of the specific acquirements of the employees, which will thereupon master the more complicated orders in the shorter time and at the same time they will strengthen their position in the company.

 

Project: Support of the specific qualification of the establishment of the EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, Ltd.

 

Grant: CZK 1,683.119,14

 

 

 

In original:

EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.

Spolecnost EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o. od 1. 11. 2013 realizuje projekt s názvem: Podpora specifické kvalifikace zamestnancu EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o., reg. c. CZ.1.04/1.1.04/B3.00271, který je financován z Operacního programu Lidské zdroje a zamestnanost. Projekt potrvá 16 mesícu, behem kterých bude firma cílene zvyšovat specifickou kvalifikaci vybraných zamestnancu.

 

Obsahem projektu je realizace 6 specifických školení, behem kterých se cílová skupina zamestnancu bude školit v ovládání moderního technologického zarízení, které se v CR nachází ve velmi malém poctu (krimpovací poloautomat Metzner, Schaffer, speciální stroje Herzog, Schunk, Kirsten atdalší). A dále realizace 5 kurzu obecného vzdelávání s cílem prohloubit odborné znalosti a dovednosti prevážne vedoucích pracovníku v oblasti IT, logistiky a štíhlého managementu.

 

Cílem projektu je predevším posílení specifických kompetencí zamestnancu spolecnosti EGSTON SYSTEM ELEKTRONIC ve výrobe speciálních, technologicky nárocných kabelových systému. Firma se zameruje na výrobu komplexních kabelových systému, které se používají do prumyslových robotu, stavebních stroju, težké techniky, zarízení lékarské techniky atd. Díky realizací školení dojde k posílení specifických dovedností u pracovníku, kterí budou zvládat složitejší zakázky v kratším case a zároven tak posílí svou pozici ve firme.

 

Projekt: Podpora specifické kvalifikace zamestnancu EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.

 

Dotace: 1 683 119,14 Kc

 

Doba realizace: 1. listopad 2013 až 28. února 2015

EU Dotation
EU Dotation